Osnovni podaci o Društvu

Obveznik PDV-a:


Obim dokumentacije
Obim dokumentacije
Molimo da na umu imate da je ponuda koju dobijete preliminarna i ne može biti konačna dok ne obavimo sastanak – molimo da nas kontaktirate na +387 33 568 890 ili info@agencijacc.com da isti ugovorimo.

Radujemo se budućoj saradnji!