Uredba o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem

In Novosti by Agencija CCLeave a Comment

Ovom Uredbom uvode se sasvim nova pravila i značajna ograničenja u načinu poslovanja, raspolaganja i plaćanja gotovim novcem.

Uredba uređuje:

 • plaćanja u gotovom novcu,
 • uplate gotovine na račun i isplate sa računa,
 • uslove držanja gotovine u blagajni,
 • uslove i način uplate dnevnog pazara na račun.

Poslovni subjekti mogu plaćati gotovim novcem tj. vršiti isplate sa svog računa za tačno utvrđene namjene i to:

 • isplate penzija, primanja iz oblasti boračko invalidske zaštite i civilnih žrtava rata i druga davanja fizičkim licima iz oblasti socijalne i dječije zaštite,
 • isplate akontacije putnih troškova i dnevnica za službena putovanja u zemlji i inostranstvu,
 • isplate naknada i drugih primanja koja se ne smatraju dohotkom i ne podliježu oporezivanju u skladu sa članom 14. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak ,
 • otkup poljoprivrednih proizvoda, šumskih plodova, ljekovitog bilja, industrijskih i drugih sekundarnih sirovina od fizičkog lica,
 • isplatu štete fizičkom licu po osnovu osiguranja imovine i lica, ako njihov pojedinačni iznos ne prelazi 300,00 KM,
 • plaćanje takse konzularnim i diplomatskim predstavništvima,
 • plaćanje dobara i usluga prema drugom poslovnom subjektu, ako njihov pojedinačni iznos ne prelazi 200,00 KM,
 • otkup efektivnog stranog novca i čekova za poslovne subjekte ovlaštene za obavljanje mjenjačkih poslova,
 • isplatu sredstava fizičkim licima po odobrenim mikrokreditima,
 • isplatu dobitaka fizičkim licima, ostvarenih učešćem u igrama na sreću koje se priređuju u skladu sa propisima koji regulišu igre na sreću i na osnovu odobrenja Federalnog ministarstva finansija – financija,
 • povrat poreza na dodatu vrijednost u gotovini u skladu sa propisima o uslovima i načinu povrata poreza na dodatu vrijednost stranim državljanima.

Bitno je da se u gotovini se i dalje mogu isplaćivati naknade i druga primanja fizičkih lica koja se ne smatraju dohotkom i ne podliježu oporezivanju porezom na dohodak
Ove naknade propisane su Članom 41. Zakona o porezu na dohodak i Članom 71. Pravilnika o porezu na dohodak.
Konkretno su to prihodi iz Člana 5.i 6., te Člana 10. stav 4. Zakona i Člana 14. Pravilnika o porezu na dohodak. To su npr. isplate po osnovu učešća u dobiti, nagrade sudentima i đacima i stipendije, topli obrok, pokloni poslodavca zaposleniku, regres, otpremnine i sl.

Sve gotovinske isplate i uplate-primitke poslovni subjekt dužan je dokumentovati vjerodostojnim knjigovodstvenim ispravama (fiskalni računi, putni nalozi, ugovori..
s jedne strane a za primitke npr. ostvareni pazari, podizanje gorovine sa računa i sl.) koju je na zahtjev kontrolnih organa dužan predočiti.
Ova dokumentacija se čuva u skladu sa Članom 32. Stav 2. Zakona o računovodstvu i reviziji, a to je 5 godina.

Izričito je zabranjeno plaćanje i naplaćivanje proizvoda u trgovini na veliko u gotovom novcu.

Podizanje gotovine moguće je samo za plaćanja za namjene koje propisuje Uredba i obavezno je održavanje blagajničkog maksimuma.
Blagajničkim maksimum je maksimum gotovog novca koji se može držati u blagajni.
Visina blagajničkog maksimuma se utvrđuje posebnom odlukom, u skladu sa internim aktom pravnog lica i utvrđuje se kao prosječan iznos dnevnih isplata iz blagajne u prethodnom mjesecu, uzimajući pri tome u obzir i druge uslove koji utiču na potrebu držanja gotovog novca u blagajni.

U blagajnički maksimum ne ulazi gotov novac podignut sa računa pod uslovom da poslovni subjekt ovaj novac isplati istog ili narednog dana od dana njegovog podizanja.

Poslovni subjekt je dužan dnevne pazare ili drugi novac ostvaren od obavljanja djelatnosti evidentirati u skladu sa propisima o računovodstvu i uplatiti na svoj račun istog, a najkasnije narednog radnog dana, bez ikakvih izuzetaka.

Sve navedeno j e u svrhu da se poslovanje gotovim novcem svede na razumnu i opravdanu mjeru.

Koliko je ozbiljna primjena ovih propisa vidi se iz visine kazni npr. za plaćanje gotovinom u suprotnosti od Uredbe , za nedokumentovanje uplata i isplata u gotovom novcu , za podizanje gotovine iznad blagajničkog maksimuma , ili pak za plaćanje i naplaćivanje proizvoda u trgovini na veliko suprotno odredbama uredbe kazna je od 5.000 do 10.000 KM za poslovni subjekt , a za odgovorno lice u njemu od 1.000 do 1.500 KM.

UREDBA o usl.i načinu pl.gotovim novcem br.72.18.09.2015.

Podijelite ovaj članak