Pitanja, odgovori, savjeti, smjernice

U novom Zakonu o porezu na dobit pominje se uvođenje novog obrasca za prijavu poreza po odbitku.
Obrazac će biti objavljen u sklopu pratećeg Pravilnika , a njega ministar finansija treba donijeti u roku od 6 mjeseci.
Do tada trebate koristiti stari obrazac P-OD za prijavu slučajeva u kojima se u skladu sa novim zakonom treba izvršiti prijava poreza po odbitku.
Pošaljite nam upit

Podijelite stranicu

Ime i prezime

Vasa email adresa

Naslov

Vaše pitanje