Privremeni stav Federalnog ministarstva finansija o obavljanju poslovodne funkcije direktora

In Novosti by Agencija CCLeave a Comment

Novi Zakon o radu je članom 27. radno-pravni status direktora unio puno zabune i dilema u svakodnevnom životu i radu privrednih društava.

Sa jedne strane Zakon o radu dopuštio je obavljanje poslovodne funkcije direktora bez zasnivanja radnog odnosa, a u praksi prilikom pokušaja odjave u nadležnim poreznim ispostavama naišlo se na barijeru i odgovor “ne može”.

Sve dileme riješene su kada je svjetlo dana ugledao dugo očekivani stav Federalnog ministarstva finansija , pa makar on bio i privremeni.

Direktor može biti direktor i bez zasnivanja radnog odnosa.

Naknada koja mu se pitom isplaćuje ima karakter dohotka od druge samostalne djelatnosti.
Plaćaju se znači doprinosi za zdravstveno siguranje po stopi od 4%, za penzijsko 6%, porez na dohodak po stopi od 10% pri čemu se kod utvrđivanja osnovice ne uzima u obzir lični odbitak, te posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i opća vodna naknada – obje po stopi od 0,5% od neto isplaćene naknade.

Za širu informaciju pogledajte privremeni stav Ministarstva u cjelosti.

Stav FMF direktori bez radnog odnosa

Podijelite ovaj članak