Pravilnik o transfernim cijenama.

In Novosti by Chata

U “Službenim novinama FBiH” broj 67/16 od 26.8.2016. godine, objavljen je Pravilnik o transfernim cijenama.

Transferne cijene su one koje se javljaju u odnosima između povezanih lica, pravnih i fizičkih. Pošto transakcije između povezanih lica ne moraju biti diktirane tržišnim uslovima, nego su nerijetko i rezultat jednostrane odluke vlasnika ili internog dogovora ili diktata grupe, one su često ili više ili niže od onih tržišnih.

Zakon o porezu na dobit, objavljen 05.03.2016. (segment X) definiše transferne cijene, povezana lica, te metode transfernih cijena.

Pravilnikom se detaljnije uređuje utvrđivanje transfernih cijena, metode transfernih cijena, te postupak dokazivanja transfernih cijena i potrebne analize i dokumentacija.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, a odredbe čl. 71., 72., 73., 74. i 91. počeće se primjenivati od 01.01 2018. Godine