Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige

In Novosti by Agencija CCLeave a Comment

Novi Pravilnik je u primjeni od 01.01.2016. Obveznici primjene Pravilnika su svi trgovci i proizvođači bez obzira da li su poduzetnici ili pravna lica.

Jedna od novina (koja bi nas puno više obradovala da je malo jasnija) je mogućnost vođenja TK elektronskim putem. Sačekat ćemo stoga dok se donosioci Pravilnika ne oglase sa pojašnjenjima.
Za svako prodajno mjesto i dalje se vodi posebna knjiga, kod prodaje izvan prodavnica TK se vodi u sjedištu, zadržan je princip dnevne ažurnosti.

Definisan je način vođenja TKM;TKV i TKU, te je propisan sadržaj i elementi kalkulacija. Naglašeno je da se unosi tačan naziv trgovačke robe (zaboravite unos „sorto“ proizvoda.
Komisionim uslugama je posvećeno malo više pažnje.

Manjak, kalo, rastur, kvar i lom sada se evidentiraju kao razduženje, a ne storno zaduženja.
Rabati u maloprodaji mada su dozvoljeni nisu tretirani Pravilnikom. U ovoj oblasti snalazićemo se individualno, kao i do sada.
Ponadali smo se da na deklaraciji cijene robe ne mora da se nalazi istaknut redni broj iz TK. Mada nije striktno navedena u Pravilniku ova obaveza proizilazi iz Zakona o unutrašnjoj trgovini.

Svima koji se bave ili se imaju namjeru baviti ovom djelatnošću preporučujemo detaljno proučavanje propisa u dijelovima koji se odnose na način trgovine kojim se bave ili će se baviti posebno zato što su im inspektori česti posjetioci

Osnovni akte koje preporučujemo pogledajde ovdje:

Podijelite ovaj članak