Poziv računovođama i revizorima u FBiH

In Novosti by Chata

Poštovani,

u 2015. godini Porezna uprava Fedracije BiH podnijela je 9.183 prekršajna naloga sa izrečenim kaznama u iznosu od 13,5 miliona maraka i 44 izvještaja o počinjenim krivičnim djelima iz KZ FBiH: porezne utaje (čl.273), izdavanje lažne porezne isprave (čl.274), nepravilnog izdvajanja sredstava pravnih osoba (čl.275), podnošenja lažne porezne prijave (čl.276).

Također, u samo 15 provedenih sveobuhvatnih jednodnevnih akcija na području FBiH Porezna uprava je izvršila 3.523 kontrole pri čemu je: zapečatila 687 poslovnih objekata, otkrila 342 objekta koja su radila bez odobrenja nadležnog organa i 241 objekat koji je radio bez fiskalnog uređaja, otkrila 1.302 neprijavljena radnika i u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi FBiH i Zakonom o prekršajima izdala je 2.072 prekršajna naloga sa izrečenim novčanim sankcijama u iznosu od 4.976.270 KM.

Značajan broj naprijed navedenih nepravilnosti mogao se otkloniti pravovremenim učešćem nosilaca računovodstveno – finansijske i revizijske profesije koji su učesnici u izvršenju poslovnih funkcija poreznih obveznika (knjiženju i reviziji).

Zbog navedenih razloga:

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine poziva certificirane računovođe, ovlaštene i interne revizore da prilikom obavljanja poslova za koje su ovlašteni Zakonom o računovodstvu i reviziji Federacije BiH (Sl. novine FBiH”, broj: 83/09) ne učestvuju i ne daju savjete ili pak pomažu poreznim obveznicima u vršenju nezakonitih radnji u poslovanju, od kojih su neke Krivičnim zakonom Federacije BiH kvalifikovane kao krivična djela iz oblasti p  oreza za koja su propisane kazne zatvora i novčane kazne.

S obzirom na značaj obavljanja računovodstvenih poslova i poslova revizora, vi možete i trebate obaviti značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti odgovornih lica, na način da svojim savjetima i radnjama utičete da pravna lica koja obavljaju ove poslove ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi.

Stoga vas pozivamo da radite na način koji služi javnom interesu i da postupate u skladu sa važećim zakonima, kao i da se suzdržavate od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za profesiju kojom se bavite.

Svi koji ne rade u skladu sa pravilima struke, izlažu se riziku da u skladu sa Krivičnim zakonom Federacije BiH (”Službene novine Federacije BiH”, broj: 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14 i 76/14), budu procesuirani i kažnjeni za:

 • učestvovanje u učinjenom krivičnom djelu ili preduzimanju bilo kojih radnji kojim se na odlučujući način doprinosi izvršenju krivičnog djela, kažnjavanje kao da ga je sam učinio;
 • podstrekavanje sa umišljajem u učinjenju krivičnog djela, kažnjavanje kao da ga je sam učinio;
 • podstrekavanje sa umišljajem na izvršenje krivičnog djela za koja se može izreći kazna zatvora do tri godine ili teža kazna, a krivično djelo ne bude ni pokušano, kažnjavanje kao za pokušaj krivičnog djela;
 • pomaganje sa umišljajem u izvršenju krivičnog djela i kažnjavanje kao da ga je sam učinio (davanje savjeta ili uputa kako da se izvrši krivično djelo, stavljanje na raspolaganje izvršitelju sredstava za izvršenje krivičnog djela, uklanjanje prepreka za izvršenje krivičnog djela, te unaprijed obećano prikrivanje krivičnog djela, učinitelja, sredstava kojima je krivično djelo učinjeno, tragova krivičnog djela ili predmeta pribavljenih krivičnim djelom).Ovom prilikom želimo vam ukazati da izvršite uvid u odredbe člana: 31, 32, 33, 173, 274, 275, 276, 277 i 278 Krivičnog zakona FBiH (Sl. novine FBiH br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14 i 76/14).Da ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozivamo vas da, u javnom interesu, Poreznoj upravi Federacije BiH prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.

  Vaša diskrecija je sigurna.

  Porezna uprava će u narednom periodu posebnu pažnju posvetiti računovođama i revizorima čiji se klijenti pojavljuju kao akteri izbjegavanja i neplaćanja javnih prihoda.

  Vaša dužnost i odgovornost je

  da djelujete u javnom interesu i u skladu sa pravilima struke.

  Zaštitite sebe i profesuju koju obavljate i

  budite partner Porezne uprave.

   

                                                                        Porezna uprava Federacije BiH