Naš tim

Elmedin Ćatović

Vlasnik
+387 33 568-899 +387 61 210 972
info@agencijacc.com

Aida Ćatović

Prokurista dipl.ecc. – ekspert zakonskih regulativa
Certificirani računovođa
+387 33 568-898
aida.catovic@agencijacc.com

Sabina Tatarević

Direktor
Magistar ekonomskih nauka
Certificirani računovođa
+387 33 568-890 +387 61 857-854
sabina.tatarevic@agencijacc.com


Hajrija Ćelenka

Bakalaureat Poslovne ekonomije,
+387 33 568-897
hajrija.celenka@agencijacc.com

Elvir Salihović

Bakalaureat Poslovne ekonomije, Finansije i računovodstvo
+387 33 568-890
elvir.salihovic@agencijacc.com

Aida Mičijević

Inženjer tekstilne tehnologije
+387 33 568-895
aida.micijevic@agencijacc.com


 

Almina Karkelja

Bakalaureat Ekonomije, Menadžment računovodstva i revizije
Certificirani računovođa
+387 33 568-894
almina.karkelja@agencijacc.com