Novi Zakon o porezu na dobit

In Novosti by Agencija CCLeave a Comment

05.03.2016. godine stupio je na snagu novi Zakon o porezu na dobit. Sugerišemo da na vrijeme pročitate Zakon, da vidite šta se sve na vas odnosi i šta se sve za vas mijenja i primjenite ga u svakodnevnoj praksi . Većinu odredaba obveznici će primjenjiivati praktično kod izrade poreznog bilansa za 2016. godinu.

Izuzetak su obveznici koji imaju npr. mjesečno obračunavanje amortizacije, kredite sa povezanim licima uz obračun kamata, porez po odbitku vezan za usluge od strane nerezidenata, isplate dobiti i sl. i koji moraju odmah primjenjivati odredbe novog Zakona.

U roku od 6 mjeseci ministar finansija treba da donese prateći Pravilnik i Pravilnik o transfernim cijenama.

Transferne cijene i odnosi sa povezanim licima su ozbiljna tema koja u ovom Zakonu dobija puno veći značaj nego ranije i samim tim pred obveznike stavlja puno više zahtjeva.
Nova tema – nova nepoznanica za mnoge , ali i dovoljno vremena do sljedećeg poreznog bilansa da se za nju pripremimo.

Imajući u vidu značaj ove materije , u periodu koji je pred nama , imamo namjeru praviti parcijalne tematske informacije i objavljivati ih za vas sa nadom da će vam koristiti.

Zakon o porezu na dobit-Sl.List FBiH 15 od 26.02.2016.