Novi Opći kolektivni ugovor za teritoriju FBiH

In news by Chata

22.06.2016. godine objavljen  je novi Opći kolektivni ugovor za teritoriju F BiH (Opći kolektivni ugovor za teritoriju F BiH – Sl.novine F BiH br.48 od 26.02.2016.).

Stupa na snagu narednog dana od objave u Sl.novinama znači 23.06.2016.

Minimalna satnica je promijenjena i iznosi 2,31 KM i predstavlja neto iznos prije poreza.

Minuli rad je smanjen na 0,4 %.

U čl.11 su promjene stopa uvećanja za : prekovremeni i noćni rad (najmanje 25% neto satnice, rad na dane sedmičnog odmora (najmanje 15% neto satnice) i rad u dane državnih praznika (najmanje 40% neto satnice), pri čemu se dodaci međusobno ne isključuju.

Najbitnije jeste da sve odredbe Zakona o porezu na dohodak ostaju na snazi sve dok se sam Zakon ne izmijeni. Što znači da neoporezivi iznosi iz Čl. 14 Pravilnika o porezu na dohodak važe sve do promjene Zakona o porezu na dohodak.

Iako u novo-objavljenom kolektivnom ugovoru stoji topli obrok 0,5%-1% prosječne neto plate u FBiH, neoporezivi iznos je i dalje do cca. 16,00 KM/danu.

Slijede granski kolektivni ugovori kojima će ostalo biti regulisano.