Nova usluga Porezne uprave Federacije BiH – Online provjera uplate doprinosa

In Novosti by Chata

Dana 31. 5. 2016. u prostorijama Porezne uprave FBiH predstavljena je nova usluga  E-doprinosi, odnosno „Online provjera uplate doprinosa“ koju će Porezna uprava Federacije BiH u buduće pružati svim građanima –osiguranim licima u Federaciji BiH.

Prezentaciji su  prisustvovali premijer Federacije BiH, g. Fadil Novalić sa saradnicima, ministrica Federalnog ministarstva  finansija, gđa. Jelka Milićević sa svojim saradnicima, šef Misije USAID-a za BiH, g. Peter Duffy i predstavnici projekta Reforme fiskalnog sektora na čelu sa direktorom FAR projekta, g. Mark Cambell, koji su zajedno sa predstavnicima  Porezne uprave, proteklih mjeseci radili na pokretanju ovog servisa.

Prisutnima su obratio v.d. direktora Porezne uprave, Šerif Isović, koji je izrazio zadovoljstvo što je ovaj veoma važan događaj podržan od  strane prisutnih zvaničnika i istakao da je vizija Porezne uprave  da postane pravedan, racionalan, efikasan, respektabilan i transparentan porezni organ koji će dati doprinos razvoju moderne i stabilne države Bosne i Hercegovine, te da Porezna uprava nastoji biti otvorena za javnost i biti kvalitetan servis poreznim obveznicima i građanima.

Premijer Federacije BiH, g. Fadil Novalić, je u svom obraćanju istakao da je prije deset mjeseci sa USAID-om potpisan Projekat reforme fiskalnog sektora ( FAR) kao dio pomoći koji obezbjeđuje Vlada SAD Vladi Federacije BiH i da je osnovni cilj ovog projekta pomoć institucijama u provođenju reformi koje će podstaknuti nove investicije, otvaranje novih radnih mjesta, eliminaciju korupcije i sive ekonomije, kao i jačanje konkurentnosti domaće privrede. Istakao je da će se uvođenjem elektronske usluge za provjeru uplaćenih doprinosa konačno zaustaviti praksa kašnjenja ili izostanka uplate doprinosa. Odao je priznanje Poreznoj upravi koja nije samo organ provedbe i kontrole, nego i kvalitetan i transparentan servis poreznim obveznicima.

Šef misije USAID-a za BiH, g. Peter Duffy, koji je svojim dolaskom iskazao podršku Vlade SAD-a reformskim nastojanjima koji se preduzimaju, u svom obraćanju izrazio je zadovoljstvo saradnjom koja je postojala tokom rada na projektu i aplikacijom koja će služiti građanima na prvom mjestu.

Predstavnici Porezne uprave prikazali su kratku prezentaciju servisa E–doprinosi, odnosno načina korištenja usluge i  video spot  Online provjera  doprinosa  koji će poslužiti za medijsku kampanju upoznavanja javnosti sa novom uslugom.

Prve LIB/OIB svečano je uručio v.d. zamjenika direktora Porezne uprave Federacije BiH, g. Fadilu Novaliću, premijeru Vlade Federacije BiH i Jelki Miličević, ministrici Federalnog ministarstva finansija.

Od danas, sva zaposlena lica će imati mogućnost da elektronski, putem interneta, provjere da li im je poslodavac uplatio doprinose iz plaće i da sami na svom računaru odštampaju informaciju o plaćenim doprinosima sa Uvjerenja JS 3650.

Način pristupa elektronskom uvjerenju o plaćenim doprinosima je putem web stranice Porezne uprave Federacije BiH,www.pufbih.ba. Na početnoj stranici, iz izbornika, odabrati opciju E-USLUGE/SERVISI a zatim opciju E-Doprinosi. Na vrhu stranice nalazi se link na online aplikaciju na kojoj je moguće izvršiti provjeru uplaćenih doprinosa unosom osnovnih podataka JMB, iIme roditelja, LIB/OIB i broj lične karte.

Sva zaposlena lica, ukoliko im doprinosi nisu uplaćeni, imaju mogućnost da reaguju na vrijeme, odnosno da po tom saznanju blagovremeno poduzmu aktivnosti za ostvarenje svojih prava i da poslodavca prijave Poreznoj upravi Federacije BiH.

Prezentaciji novog servisa su prisustvovali su brojni mediji kojima su na kraju date izjave.