View Post

Pravilnik o transfernim cijenama.

In news by Chata

U “Službenim novinama FBiH” broj 67/16 od 26.8.2016. godine, objavljen je Pravilnik o transfernim cijenama. Transferne cijene su one koje se javljaju u odnosima između povezanih lica, pravnih i fizičkih. …

View Post

Zakon o faktoringu

In news by ChataLeave a Comment

Svaka kompanija treba novac za odvijanje poslovanja bez zastoja. Česte su pojave finansijskih poteškoća i problemi smanjene likvidnosti.Ovakvi problemi najčešće se premošćuju pozajmicama i kreditima kod banaka. Međutim, male i …