Agencija CC dobitnik LRC Certifikata bonitetne pouzdanosti!

In news, Novosti by Chata

Agencija CC je dobitnik LRC-ovog Certifikata bonitetne pouzdanosti na osnovu ostvarenih poslovnih rezultata čime se izdvaja kao nadprosječna te se svrstava u sam vrh bonitetno pouzdanih partnera.

Certifikat za 2016. godinu prema riječima direktora LRCa Adnan Hrenovice potvrđuje da su finansijsko stanje i opće poslovanje Agencije CC na visokom nivou te da se Agencija CC nalazi u samom vrhu najpouzdanijih kompanija u BiH.

Certifikat bonitetne pouzdanosti je dokument koji izdaje LRC d.o.o. privrednim subjektima na osnovu stručne analize finansijskih izvještaja i ostalih ekonomskih parametara za koje je moguće procijeniti visok stepen vjerovatnoće da se radi o finansijski pouzdanom partneru. Prema stručnom mišljenju i analizi izdavaoca certifikata LRC d.o.o., nosilac certifikata bonitetne pouzdanosti je sa stanovišta raspoloživih sredstava i finansijske situacije kao i trenutnih poslovnih aktivnosti pouzdan privredni subjekt, za koji postojeći i budući poslovni partneri mogu s velikim stepenom pouzdanosti pretpostaviti da u budućem kratkoročnom vremenskom periodu od najmanje jedne godine ne bi trebao biti podložan značajnijim finansijskim problemima ili poteškoćama koje
mogu izazvati poduzimanje mjera koje u značajnoj mjeri mogu utjecati na poslovanje predmetnog subjekta.

Certifikat boniteta potvrđuje da su finansijsko stanje i opće poslovanje iznad prosjeka i da se nosilac Certifikata boniteta nalazi među 9,8% najpouzdanijih kompanija u Bosni i Hercegovini.

Ukupna ocjena finansijskog statusa kompanije urađena je na osnovu dinamičkih i statičkih pokazatelja, tj. ocjene pokazatelja o finansijskoj poziciji i finansijskom rezultatu. Za samu ocjenu korišteno je osam različitih pokazatelja koji se izračunavaju na osnovu vrijednosti stavki iz godišnjih finansijskih izvještaja – bilansa stanja i bilansa uspjeha. Neki od pokazatelja su standardni pokazatelji (npr. tekući i ubrzani pokazatelj te ROA i ROE), dok su neki specifični i izvedeni te obuhvataju više stavki finansijskih izvještaja.

Osnova za izradu su historijski rezultati posljednjeg izvještajnog perioda i očekivani trendovi. U obzir se uzimaju,uvjetno rečeno, tri godine – prethodna, tekuća (posljednja izvještajna) poslovna godina, kao i projekcija pokazatelja za narednu godinu na osnovu historijskih rezultata.

Agencija CC – Certifikat bonitetne pouzdanosti 

Pismo namjere – LRC Adnan Hrenovica